RIDEHUSET

TIDER- REGLER- BRUK- BOOKING- KONTAKT- TRENINGER

FASTE TIDER

Rideskolen pågår mandag- torsdag fra kl 16- 19.15

Torsdag- sprangtrening fra kl 19.15- 21.30

Mandag, tirsdag og onsdag holder Marte Svenkerud dressurtreninger etter rideskolen, åpent for egentrening, ikke åpent for andre trenere

Fredag- Sprangtrening kl 18.15-19.15, bygging starter ca 18.00.Om du ikke har hallkort: spør Marte 957 74 020, dersom du ønsker å bruke hallen eller utebanen (100,- i VIPPS til Nittedal Hestesenter, eller kontant).


OBS! Alle som ikke har hallkort skal ikke ri i i kjernetida (rett før og etter rideskolen)Dette gjelder ikke dersom du rir på dressurtime for Marte.


Dersom hallen er stengt utover disse tidene vil det stå oppført på fremsiden/ facebook. Du kan også ta kontakt med oss på telefon - Anine: 92015772, Marte- 95774020 dersom du lurer på noe!

GENERELLE RIDEHUSREGLER

For å bevare alles sikkerhet og for at vi skal kunne få mest mulig ut av bruken av ridehuset ber vi alle om å sette seg inn i disse reglene før de benytter seg av hallen!


Ridehusreglene finner du her!


OBS!

Vi ber om at dere alltid slår av lyset etter bruk, og at man ikke setter på mer lys enn nødvendig.

Plukk alltid opp møkka etter deg slik at ridehusebunnen ikke blir ødelagt, og at det ikke vil gå utover tiden vi bruker på å slodde. 


Kjøreregler!


Slodding av banen skjer 2- 3 ganger i uken etter behov.


ANGÅENDE egentrening for deg som IKKE har hallkort ber vi deg om å benytte deg av hallen utenom kjernetiden (alle hverdager etter rideskolen, fredager fra 16-19, lørdag og søndag mellom kl 11-16). Dette for å kunne bevare våre kunder som kjøper hallkort hos oss.

Når det gjelder bruk av bommer og hinder er det mulig å sette opp noe, dersom hallen er tom/ eventuelt at de andre rytterne synes det er ok, og utenom kjernetidene.

HALLKORT/ BOOKING

Pris og fakturering:

- Hallkort kan tegnes fra d.d. og har en årlig avgift på kr 7200,-

- Det blir sendt ut faktura 2 ganger årlig, hvor abonnementet gjelder fra 01.2 - 31.07 og 01.08- 31.01 hvert år.

- Hallkortet gir også tilgang til utebanen, når den er ledig.

- Abonnementet kan sies opp senest en mnd før neste termin, ellers blir ny faktura sendt automatisk.Vi gjør noen endringer i forhold til engangsbruk av hall og utebane (100kr på VIPPS eller kontant i postkasse i ridehuset), da vi opplever at flere har benyttet seg av både hallen og utebanen uten å betale. Dersom du ønsker å bruke hallen eller utebanen fremover, og ikke har hallkort, må du sende Marte en melding; 95774020, og spørre om bruk før du rir, utenom organiserte treninger i sprang og dressur. Dette er vanlig prosedyre i alle andre haller. Dette gjør det lettere for oss å holde oversikten, og vi kan ivareta våre hall-takere.


- Det er mulighet for leie av hele hallen for forskjellige arrangementer!

Kontaktinformasjon vedrørende leie av hallen: Anine Andreassen 920 15 772 / anine@nittedalhestesenter.no

TRENERE TILKNYTTET RIDEHALLEN

-

Marte Svenkerud

- Ellen Birgitte Farbrot noen helger

- Leena Lundin noen helger


- Sprangtreninger avholdes tirsdager for Vivian Pedersen Nielsen i regi av Nittedal Rideklubb. Kontakt Anne Aanstad - 481 56 627. Marte Svenkerud avholder sprangtreninger fredager kl 18.15, i tillegg til bomtreninger noen helger.

Hallen er stengt for andre trenere enn disse innen sprang og dressur. Dersom ønskelig er det mulighet for å ri for trenere med høyere kompetanse etter avtale - Anine Andreassen 920 15 772.


- Western: Det er mulighet å ha med seg trener i western, etter avtale (for å unngå flere instruktører samtidig). Her vil de som har hallkort bli prioritert. Ta kontakt med Anine - 920 15 772 / Marte - 957 74 020