RIDEHUSET

TIDER- REGLER- BRUK- BOOKING- KONTAKT- TRENINGER


FASTE AKTIVITETER OG KJERNETIDER
📍 Rideskole mandag- torsdag kl 16.00-19.20

📍Torsdag etter rideskolen- sprangtimer frem til kl 21.30
📍Fredager kl 18-19.15 - sprangtime
📍 Kjernetid mandag-onsdag kl 15-20.00
📍Kjernetid torsdag kl 15- 21.30
📍Kjernetid fredag kl 16-19.30
Kjernetidene er stengt for alle uten hallkort
Lørdag og søndag åpent, med mindre annet er annonsert på facebook.

Se info om engangsbruk lenger ned.

 

Dersom hallen er stengt utover disse tidene vil det stå oppført på fremsiden/ facebook. Du kan også ta kontakt med oss på telefon - Anine: 92015772, Marte- 95774020 dersom du lurer på noe!

 

GENERELLE RIDEHUSREGLER

For å bevare alles sikkerhet og for at vi skal kunne få mest mulig ut av bruken av ridehuset ber vi alle om å sette seg inn i disse reglene før de benytter seg av hallen!


Ridehusreglene finner du her!


OBS!

Vi ber om at dere alltid slår av lyset etter bruk, og at man ikke setter på mer lys enn nødvendig.

Plukk alltid opp møkka etter deg slik at ridehusebunnen ikke blir ødelagt, og at det ikke vil gå utover tiden vi bruker på å slodde. 


HALLKORT/ BOOKING

Pris og fakturering:

- Hallkort kan tegnes fra d.d. og har en årlig avgift på kr 7200,-

- Det blir sendt ut faktura 2 ganger årlig, hvor abonnementet gjelder fra 01.2 - 31.07 og 01.08- 31.01 hvert år.

- Hallkortet gir også tilgang til utebanen, når den er ledig.

- Abonnementet kan sies opp senest en mnd før neste termin, ellers blir ny faktura sendt automatisk.ENGANGSBRUK

Vi gjør noen endringer i forhold til engangsbruk av hall og utebane (100kr på VIPPS eller kontant i postkasse i ridehuset), da vi opplever at flere har benyttet seg av både hallen og utebanen uten å betale. Dersom du ønsker å bruke hallen eller utebanen fremover, og ikke har hallkort, må du sende Marte en melding; 95774020, og spørre om bruk før du rir, utenom organiserte treninger i sprang og dressur. Dette er vanlig prosedyre i alle andre haller. Dette gjør det lettere for oss å holde oversikten, og vi kan ivareta våre hall-takere.


- Det er mulighet for leie av hele hallen for forskjellige arrangementer!

Kontaktinformasjon vedrørende leie av hallen: Anine Andreassen 920 15 772 / anine@nittedalhestesenter.no

TRENERE TILKNYTTET RIDEHALLEN

- Marte Svenkerud: Utdannet Ridelærer trinn 3, ved Norsk Hestesenter. Jobbet et år som rytter i Danmark, konkurrerer på Grand Prix nivå i dressur, og tidligere konkurrert opptil 110cm i sprang. 

- Ellen Birgitte Farbrot noen helger: Grand prix rytter som jobber ved Følle Strandgaard I Danmark, som daglig leder og fulltids rytter. 


- Sprangtreninger avholdes torsdager for Vivian Pedersen Nielsen i regi av Nittedal Rideklubb. Kontakt Anne Aanstad - 481 56 627. Marte Svenkerud avholder sprangtreninger fredager kl 18.15, i tillegg til bomtreninger noen helger.

Hallen er stengt for andre trenere enn disse innen sprang og dressur. Dersom ønskelig er det mulighet for å ri for trenere med høyere kompetanse etter avtale - Anine Andreassen 920 15 772.


- Western: Det er mulighet å ha med seg trener i western, etter avtale (for å unngå flere instruktører samtidig). Her vil de som har hallkort bli prioritert. Ta kontakt med Anine - 920 15 772 / Marte - 957 74 020